Αναβάθμιση πελάτη

Με | Γενικός, Βάση γνώσεων, Σεμινάρια

Σήμερα αναβαθμίσαμε την πελατεία μας προσθέτοντας αρκετές λειτουργίες για τους λογαριασμούς φιλοξενίας μας. Οι πελάτες μας μπορούν πλέον να ελέγχουν όλες τις κύριες υπηρεσίες των λογαριασμών φιλοξενίας τους (DNS, FTP, Mail, Υποτομείς, Πιστοποιητικά SSL…

Διαβάστε περισσότερα