Ενσωμάτωση του openNMS με το Slack

Με | Βάση γνώσεων, Συμβουλές και κόλπα, Σεμινάρια

Καθώς ο Slack γίνεται ο κύριος τόπος εργασίας μας, έχει νόημα να ενσωματώσουμε τα συστήματα παρακολούθησής μας σε αυτό. Η εστίαση στα Nagios & openNMS παρακάτω είναι ένας οδηγός για την προώθηση του openNMS…

Διαβάστε περισσότερα