Τι είναι η Δυναμική Δρομολόγηση;

Με | Γενικός, Βάση γνώσεων, Σεμινάρια

Οι δρομολογητές χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν δεδομένα και κίνηση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων δικτύων και ουσιαστικά, υπάρχουν δύο μέθοδοι για να γίνει αυτό. στατική δρομολόγηση και δυναμική δρομολόγηση. Στη στατική δρομολόγηση,…

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα OSI και TCP / IP;

Με | Γενικός, Βάση γνώσεων, Σεμινάρια

Τα συστήματα επικοινωνίας απαιτούν ένα σύνολο κανόνων για τη λειτουργία και τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας μεταξύ τους. αυτό το σύνολο κανόνων ονομάζεται πρωτόκολλα. Υπάρχουν δύο τύποι μοντέλων που χρησιμοποιούνται…

Διαβάστε περισσότερα