ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο www.swissns.ch, και μόνο αυτές, αποτελούν ιδιοκτησία της swissns GmbH και των εκπροσώπων της, και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων swissns GmbH και τα άλλα αποκλειστικά δικαιώματα νομιμοποιεί την swissns GmbH να κινείται εναντίον του εγκληματία.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.swissns.ch δεν πρέπει να αντιγραφούν, να αναδημοσιευθούν ή να αναπαραχθούν εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη γραπτή άδεια της swissns GmbH (www.swissns.ch).

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η swissns GmbH παρέχει συνδέσμους (υπερσυνδέσμους) και διαφημιστικά banner για ιστοσελίδες που δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα ή τη νομιμότητα τέτοιων ιστότοπων. Συμφωνείται αμοιβαία ότι οι χρήστες παραιτούνται από νομικές αξιώσεις κατά της swissns GmbH σε σχέση με αυτούς τους ιστότοπους.

Η swissns GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες των χρηστών στον ιστότοπό της. Αναφέρεται σαφώς στο παρόν ότι οι χρήστες παραιτούνται από νομικές αξιώσεις κατά της swissns GmbH σε σχέση με τις δραστηριότητες των μελών του Διαδικτύου.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης www.swissns.ch διέπονται και συμπληρώνονται από τον ελληνικό νόμο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων αντίθετη με τον Νόμο, θα τερματιστεί και θα αφαιρεθεί από το παρόν, χωρίς να επηρεάσει με κανέναν τρόπο τους υπόλοιπους όρους. Αυτή είναι μια συμφωνία μεταξύ της ελβετικής GmbH και των σελίδων και των υπηρεσιών χρήστη.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ονόματα τομέα

swissns GmbH, μέσω της ιστοσελίδας www.swissns.ch, διατίθεται χώρος στο σκληρό δίσκο αποκλειστικά για δική του χρήση διακομιστών, οι οποίοι διανέμουν το INTERNET που είναι αποθηκευμένο σε αυτά τα υλικά για εταιρείες προβολής και μέσω αυτού μπορεί να αντιμετωπιστεί και τα email των πελατών και στη συνέχεια αναφέρονται ως η Εταιρεία.

Το άλλο μέρος (Πελάτης), σκοπεύει να μισθώσει και να χρησιμοποιήσει το παρεχόμενο από την Εταιρεία, τον εικονικό διακομιστή για τους δικούς του σκοπούς.

Τα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι το υλικό θα «ανεβάσει» ο διακομιστής θα είναι έτοιμος και δεν θα χρειαστεί πρόσθετη μεταχείριση της Εταιρείας για να λειτουργήσει ή μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρείας για την Κατασκευή, Συντήρηση, Διαχείριση και Διαφήμιση Ανανέωση της ιστοσελίδας στο η περιοχή που έχει μεταφερθεί, χρεώνεται με το κατάλληλο πρόσθετο κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τον πελάτη πώς μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Πίνακας Ελέγχου) και για τον τρόπο δημοσίευσης αρχείων στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση λογαριασμών email καθώς και την ανάγκη μελέτης του εικονικού διακομιστή και του διακομιστή μη αυτόματης χρήσης » Πίνακας ελέγχου.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εκχωρήσει άλλο έργο πρόσθετο προγραμματισμό στον διακομιστή στην Εταιρεία συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεν είναι υπεύθυνο για την Εταιρεία να παρέχει τέτοιες γνώσεις, αλλά καλές ευχές και κατ 'εξαίρεση να παρέχει υποστήριξη.

Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου των πληροφοριών που περνούν μέσω του δικτύου, δεν εγγυάται οποιουδήποτε είδους παρουσιάσεις που συμβαίνουν εντός του δικτύου ή μέσω της υπηρεσίας του. Ακόμα δεν εγγυάται τη φερεγγυότητα οποιασδήποτε συναλλαγής συμβαίνει εντός του δικτύου ή δεν πληροί συγκεκριμένες υποσχέσεις από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκληθεί στον πελάτη ή σε όσους ασχολούνται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων λόγω καθυστερήσεων, μη παράδοσης διακοπής αγαθών ή υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή σφάλματα ή παραλείψεις.

Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών παρέχονται μέσω του INTERNET είναι ευθύνη του ατόμου που τις χρησιμοποιεί και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι ο εικονικός διακομιστής της υπηρεσίας δεν θα διακοπεί ή δεν θα κάνει λάθος. Υπό όλες τις συνθήκες και τις περιστάσεις και για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση, τη διαθεσιμότητα ή τη μη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από την αποτυχία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕΡΒΕΡ

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να απορρίψει υλικό που φιλοξενείται στον εικονικό διακομιστή που έχει παραχωρήσει, εάν αυτό το υλικό παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο σχετικά με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικά δικαιώματα, είναι πορνογραφικό, ρατσιστικό ή πειρατικό περιεχόμενο (Hacking, Pirate Software, Warez Sites, Serial Numbers) , σχετίζεται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, απόπειρα παράνομης εισβολής σε υπολογιστή ή σε αντίθεση με οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία απενεργοποιεί τον λογαριασμό και ειδοποιεί τον πελάτη να αφαιρέσει το υλικό και εάν δεν συμμορφωθεί αμέσως, η παρούσα συμφωνία λήγει.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να ακυρώσει αυτό το συμβόλαιο εάν η ανορθόδοξη χρήση μαζικού email (Spam mail). Επιπλέον, η χρήση δέκα τοις εκατό (10 %) ή περισσότερων πόρων συστήματος επιβαρύνει υπερβολικά το σύστημά μας και είναι απαράδεκτη. Εάν η χρήση υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10 %) των χρημάτων, ο λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Απαγορεύεται η μετάδοση μηνυμάτων στο διακομιστή ή τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε ανεπιθύμητα μηνύματα βάσει ενός δικτύου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα. Η προσπάθεια παράκαμψης του ελέγχου ταυτότητας χρήστη ή της ασφάλειας του κεντρικού υπολογιστή (web host), δικτύου ή λογαριασμού. Διείσδυση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη. Παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου. Δημιουργία δεκάδων λειτουργιών. Σάρωση θύρας, πλημμύρες ping, πλαστογράφηση πακέτων, πλαστογράφηση πληροφοριών δρομολογητή, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, sniffers, πλημμύρες, πλαστογράφηση, βομβαρδιστικά ping, smurfs, winnuke, land, teardrop. Ιοί δημοσίευσης. Τα δωμάτια συνομιλίας εκτέλεσης, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως eggdrop ή BitchX) και παρόμοια. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε θα οδηγήσει σε απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών, θα διερευνηθεί και θα ακολουθήσει η κατάλληλη δράση. Η ύπαρξη οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα, είτε εκτελείται, θα οδηγήσει σε μέτρα όπως η αναστολή ή ο τερματισμός του λογαριασμού.

Σε αυτήν τη σύμβαση λήγει επίσης εάν ο πελάτης ή οποιοσδήποτε μέσω αυτού έχει πρόσβαση στον διακομιστή (διακομιστής) και συνεπώς προβαίνει σε παράνομη ή ακατάλληλη ενέργεια όταν διώκεται με ποινικά δικαστικά μέσα.

ΤΑΡΙΦΑ

Η αμοιβή για τη διάθεση του εικονικού διακομιστή (Virtual Server) Μετρητά που πληρώθηκαν με πιστοποίηση σε τιμοκαταλόγους βασικού επιτοκίου έχουν ανακοινωθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας για να γίνει η αρχή των υπηρεσιών. Οι χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες είναι ο χρόνος που απαιτείται στον τρέχοντα υπάρχοντα τιμοκατάλογο και τον τύπο του εικονικού διακομιστή διακομιστή. Σε περίπτωση τερματισμού της βοήθειας και φιλοξενίας μη ανανέωσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τελικής διαγραφής πελατών, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων από τους διακομιστές τους (διακομιστές), έναν (1) ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη της συνδρομής χωρίς καμία ευθύνη για οποιοδήποτε είδος απώλειας ή ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στον πελάτη, εάν ο πελάτης δεν ανανεώσει τη συνδρομή και δεν παραβιάσει τους όρους της παραγράφου "Απαράδεκτη χρήση διακομιστών." Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα άμεσης και μόνιμης κατάστασης (αναστολή) και απουσία διαδικτυακού υλικού που φιλοξενείται στον ιστότοπο του πελάτη δέκα (10) ημερολόγια ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης της συνδρομής και εάν ο πελάτης δεν το ανανεώσει και δεν παραβιάζει τους όρους της παράγραφος "Απαράδεκτη χρήση διακομιστών" χωρίς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκληθεί στον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει την ημερομηνία λήξης της φιλοξενίας.

Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, ο Πελάτης συμφωνεί ολόψυχα ότι η κάρτα θα χρεώνεται αυτόματα κάθε μήνα (ή, ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής της φιλοξενίας τομέα) και δίνει τη δυνατότητα στην ελβετική GmbH να λάβει το ίδιο ποσό σε προκαθορισμένο ημερομηνία κάθε μήνα μετά την ημέρα κατά την οποία άνοιξε ο λογαριασμός ή παρόμοιο κανονικό διάστημα. Εάν επιθυμείτε περαιτέρω υπηρεσίες της Εταιρείας, θα πρέπει να δηλώσετε εγκαίρως την ημερομηνία ανανέωσης της βοήθειας μέσω email στο billing@my-dns.gr και να υπογραφεί μέσω φαξ, διαφορετικά διατηρούμε την επιστροφή του ποσού για το οποίο ο πελάτης χρεώνει την κάρτα. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στην κάρτα των Εξυπηρέτησης Πελατών, έχει προγραμματιστεί διακοπή της ημέρας ανανέωσης.

Μεταπωλητές

Οι μεταπωλητές μεταπωλούν τις υπηρεσίες μας ως αυτόνομες οντότητες των υπηρεσιών μας και διατηρούν την ανωνυμία της πηγής των υπηρεσιών μας μέσω των NameServers. Αυτοί οι ίδιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και το υλικό των ίδιων σελίδων αλλά και για τους πελάτες τους. Οι τομείς που είναι ανοιχτοί για τους πελάτες τους υπάρχουν για την περίοδο που έχει συμφωνηθεί, αλλά εάν και μόνο αν στο μεταξύ ο μεταπωλητής λογαριασμού (λογαριασμός μεταπωλητή) παραμένει ενεργός. Σε περίπτωση τερματισμού του μεταπωλητή και ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του θα διαγραφεί και οι τομείς που άνοιξαν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας των διακομιστών μας ανεξάρτητα από την προηγούμενη συμφωνημένη διάρκεια. Δεν θα υπάρξει αποζημίωση και ο πελάτης (έμπορος) συμφωνεί ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη μεταφορά υποτομέων και όλου του περιεχομένου τους από τους διακομιστές της εταιρείας πριν από τη διαγραφή λογαριασμών. Εναλλακτικά, ο Μεταπωλητής μπορεί να ζητήσει Ανεξαρτησία / Απελευθέρωση και τη συνεχιζόμενη λειτουργία των τομέων των πελατών της, πληρώνοντας τη διαφορά στην τιμή οποιουδήποτε σχεδίου φιλοξενίας ιστοσελίδων Metapolithentos σε κοινόχρηστο πρόγραμμα φιλοξενίας.

Σε περίπτωση αποτυχίας πληρωμής του τρέχοντος μεταπωλητή χρεών για περισσότερες από πέντε (5) ημέρες, η Εταιρεία θα αποσυρθεί από το δίκτυο, έτσι ώστε ο μεταπωλητής λογαριασμού (Master Domain) και όλοι οι λογαριασμοί (Sub Domains) να ενεργοποιούνται από την τρέχουσα ώρα. Μετά από 14 ημέρες και εάν δεν υπάρχει πληρωμή, όλοι οι λογαριασμοί διαγράφονται. Ο πελάτης θα ενημερώνεται άμεσα και συνεχώς, με ένα αυτόματο (μέσω email) και θα ζητά τις χρεώσεις που προκύπτουν κατά τη στιγμή που πραγματοποιούνται και τον τρόπο πληρωμής.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Στον ιστότοπο www.swissns.ch περιλαμβάνονται υλικό, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στη swissns GmbH και προστατεύεται από το νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικά δικαιώματα της swissns GmbH και προστατεύονται από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση υλικού χωρίς έγγραφη άδεια από την εταιρεία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν φόρους ή τέλη που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και σχετικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου εικονικού διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει πλήρη ευθύνη για φόρους ή τέλη ή χρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση του διακομιστή ή των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν ή πραγματοποιούν συναλλαγές.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Αυτή η συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε μέρος, χωρίς λόγο. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επιστρέψει το συμφωνημένο ποσό για τον υπόλοιπο χρόνο την ημέρα της διακοπής στην κανονική λήξη της σύμβασης εάν το αίτημα διακοπής του πελάτη ή το συμβόλαιο που τερματίστηκε από την Εταιρεία για παραβίαση των όρων του πελάτη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να απολύσει τις υπηρεσίες μας και δεν θα φέρει ευθύνη για συνέπειες, θετικές και αρνητικές, που προκύπτουν από τον τερματισμό μιας ιστοσελίδας από έναν διακομιστή σε.

Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Αυτή η συμφωνία ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο για τον τύπο των υπηρεσιών που παρέχονται κατά την περίοδο της ανανέωσης, εκτός εάν, εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρεία και ενημερώνει σχετικά.

Όνομα τομέα εγγραφής και ανανέωσης (Ονόματα τομέα)

Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία τουλάχιστον μία (1) ημερολογιακή εβδομάδα πριν από τη λήξη του κατόχου του ονόματος τομέα και επιθυμεί ανανέωση. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε είδος απώλειας ή ζημιάς, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής απώλειας, που έχει ως αποτέλεσμα τον πελάτη από την απώλεια ονομάτων τομέα για τους παραπάνω λόγους (π.χ. τομείς λήξης ή απώλειας ή κατοχύρωση του ονόματος τομέα του πελάτη από οποιονδήποτε άλλο μετά από αυτό έληξε χωρίς να ειδοποιηθεί η Εταιρεία μία εβδομάδα νωρίτερα από το τέλος της γραφής).

Η swissns GmbH αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες τους για να παρακολουθούν τις αγορές τους MH. Gr domain names στα περισσότερα ολιγοπωλιακά σκηνικά της παγκόσμιας αγοράς. Η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένος καταχωρητής, αλλά όχι τα μέσα που το ICANN δεν έχει πραγματικά έλεγχο σε μη. Gr domain names. Για όλα τα ονόματα τομέα που καταλήγουν σε MH. Σύμφωνα με την αίτηση για την οποία η Εταιρεία ενήργησε μετά την εξουσιοδότηση και την πληρωμή του πελάτη, η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία ή απώλεια, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ζημιών, όπως απώλεια ιδιοκτησίας πελάτη στο όνομα τομέα ή κλοπή του ονόματος τομέα, ή απώλεια πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, απώλεια ελέγχου του ονόματος τομέα του πελάτη στον Καταχωρούμενο, Διαχειριστή, Χρέωση, Τεχνικά, Στοιχεία Επικοινωνίας, DNS, διακομιστές ονομάτων, κλείδωμα, Whois, προστασία του ονόματος τομέα ή χρήση του τομέα όνομα από οποιονδήποτε αγοραστή για να βλάψει τον πελάτη.

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η δήλωση απορρήτου στους ιστότοπους που φιλοξενούνται στους διακομιστές μας. Όταν στέλνετε ένα αίτημα στο διαδίκτυο, οι πληροφορίες που παρέχετε χρησιμοποιούνται για την απάντηση στην ερώτησή σας στο Διαδίκτυο. Συμπληρώνουμε αιτήσεις και e-mail που στέλνετε εμπιστευτικά. Μην μεταφέρετε το περιεχόμενο μόνο στον παραλήπτη που αφορά άμεσα και στο νόμο, εάν μας ζητηθεί ή εάν το περιεχόμενο του μηνύματος που πιστεύουμε ότι μας επηρεάζει.

Μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

προστατεύουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας

προφυλάξτε από την κατάχρηση ή την παράνομη χρήση των ιστότοπων της swissns GmbH

προστατεύουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή ιδιοκτησία των χρηστών και των κοινών μας.

Ωστόσο, εάν μας δώσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προσπαθήσετε να λάβετε κάποιον άλλο κατά την αποστολή πληροφοριών στο διαδίκτυο, όλες οι πληροφορίες - καθώς και η διεύθυνση IP - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Τα άτομα της Εταιρείας ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούν το e-mail σας σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο πελάτης πρέπει πάντα να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας και να ειδοποιεί την Ελβετία GmbH για οποιαδήποτε τροποποίηση. Θα ορίσει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφορετική από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των τομέων που φιλοξενούνται στην ελβετική GmbH ως την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επικοινωνίας, επιτρέποντας στην ελβετική GmbH να επικοινωνεί μαζί του ακόμη και αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στον λογαριασμό.

Η επικοινωνία και η πληροφόρηση των Ελβετικών GmbH ζητημάτων πελατών που αφορούν γίνεται μέσω email. Ο πελάτης πρέπει να ελέγξει το email που έχει οριστεί ως κύριο email επικοινωνίας για να ενημερωθεί για θέματα που τον αφορούν. Το swissns GmbH δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά στον πελάτη από την μη έγκαιρη ανάγνωση της αλληλογραφίας που του έστειλε η Ελβετική GmbH ή τα ονόματα καταχωρητών ITE (στην Ελβετία GmbH ως καταχωρητής).

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι χρήσης αυτής της παρουσίασης προετοιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν με όλους τους κανόνες της ελβετικής επικράτειας. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης θα εφαρμόσει τους νόμους του ελβετικού κράτους και το δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Δικαστήριο της Λουκέρνης. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης Συμφωνητικοί Πάροχοι Υπηρεσιών και είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι ενημερώνεται από αυτόν τον ιστότοπο. Δεδομένου ότι η χρήση της διαδικτυακής παρουσίασης www.swissns.ch υποτίθεται ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους και απαιτείται ανάγνωση αυτού του κειμένου πριν από την παραγγελία / χρήση των υπηρεσιών μας, ενώ η συγκατάθεσή σας για τους όρους αυτού του κειμένου, εκφράζεται χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της swissns GmbH ή η υπογραφή σας σε αυτό το έγγραφο.

Εάν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη αυτής της σύμβασης ακυρωθεί από ένα αρμόδιο δικαστήριο ως παράνομο, έγκυρο και εκτελεστό, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν έγκυρες και εφαρμόσιμες.

swissns GmbH

Hertensteinstrasse 51, 6004, Λουκέρνη, Ελβετία